top of page

veiligheid

Radicalisering en polarisatie

210202wstkst25.jpg

Lokaal veiligheidsbeleid

46

Vlaamse gemeenten krijgen een strategisch veiligheids- en preventieplan van de FOD Binnenlandse Zaken, met daaraan verbonden een jaarlijkse subsidie van ongeveer 15 miljoen euro voor criminaliteitspreventie. De VVSG zorgt er mee voor dat deze subsidies voor twee jaar verlengd worden.

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page