top of page

samenleven
en beleven

Gewikkeld in een vlag

Sociaal beleidsplan

De VVSG helpt lokale besturen bij het verzamelen van gegevens voor hun lokaal sociaal beleidsplan.
 

Als lokale besturen gebruik willen maken van bepaalde persoonsgegevens van hun inwoners, eventueel ook in het kader van de uitwerking van het lokaal sociaal beleidsplan, zijn er nu nieuwe mogelijkheden vanuit het Agentschap Opgroeien en het Agentschap Uitbetaling Toelagen Groeipakket (VUTG).

De VVSG heeft samen met deze agentschappen intensieve besprekingen gevoerd over de te hanteren werkwijze en voorbeelddocumenten uitgewerkt voor samenwerkingsovereenkomsten en protocols.

surge-protector-with-power-button-dollar-bills-miniature-house-green-leaves-plant-green-ba

​De energiecrisis is voelbaar in heel de samenleving, en zeker bij financieel kwetsbare mensen. Het aantal steunvragen bij de OCMW’s schiet de hoogte in.

De VVSG lobbyt samen met de lokale besturen en de Waalse en Brusselse OCMW-federaties bij de bevoegde ministers en de POD MI voor extra steun aan de OCMW’s, zodat zij hun cliënten kunnen helpen.

Ook een heel aantal mensen die eerder nog geen cliënt van een OCMW waren, komen in de problemen. De VVSG pleit onder andere voor een uitbreiding van het sociaal tarief.

Energiecrisis

E-inclusie

3154 deelnemersuren voor de inspiratie- en infomomenten over digitale inclusie in samenwerking met Mediawijs.

Het lerende netwerk e-inclusie komt 3 keer samen met in totaal 286 deelnemers.

853 deelnemers volgen 4 online infomomenten en 1 offline inspiratiedag over digital inclusie.

27 mensen nemen deel aan de pilootopleiding digitale-inclusiecoach.

Meer dan 50% van de lokale besturen zijn lid van het lerend netwerk e-inclusie.

Foto van vrouw die andere vrouw wegwijs maakt op een smartphone

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page