top of page

Omgeving

Omgeving is in feite doorslaggevend voor alles en iedereen: natuur en milieu, wonen en bouwen, ondernemen en mobiliteit. Denk aan thema’s als ruimtelijke ordening, maar ook klimaat-, afval-, fiets- en handelsbeleid.

Scroll_down.png

of scroll verder

Klimaat

200815poperinge02.jpg

besturen ondertekenden

Lokaal Klimaat Pact (LEKP)

293

dat door de VVSG onderhandeld is met de Vlaamse regering. De VVSG doet dienst als aanspreekpunt voor inhoudelijke en organisatorische vragen.

210

schriftelijke vragen en nog eens 53 op een webinar beantwoordt de VVSG in haar hoedanigheid van aanspreekpunt voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Het Netwerk Klimaat staat lokale besturen bij om een ambitieus klimaatbeleid vorm te geven. Met inspirerende webinars bereikt het al in zijn eerste werkjaar 86% van de gemeenten. 67% neemt deel aan meer dan één webinar.

Klimaat
Fietsberaad

Fietsberaad

100

personen per dag 

worden bereikt per dag via website, webinars en publieksactiviteiten

De fietsstraat en -zone blijft aan populariteit winnen. Het rapport erover wordt ook het meest geraadpleegd op onze website: 2344 views.

_W1A9475.jpg

Mobiliteit

15

steden en gemeenten ondertekenen de intentieverklaring van de Coalitie van 30. Verwacht wordt dat nog veel lokale besturen zich de komende jaren zullen aansluiten.

De VVSG stond mee aan de wieg van de Coalitie van
30 die op 27 oktober uit de startblokken schoot.

Het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking geeft proactief advies en draagt zo bij aan degelijke beleidssturende decreten en besluiten van de Vlaamse Regering. De belangrijkste zijn het BVR Hoppinpunten, het BVR Halte-infrastructuur en het Masterplan Toegankelijkheid.

Ook werkt de VVSG als covoorzitter mee aan de inrichtingsprincipes van regionale en de lokale wegen.

Mobiliteit

Bouwshift

miljard euro

1,8/31,5

Zoveel bedraagt de planschade door de realisatie van de bouwshift, afhankelijk van de berekeningswijze. Enorme bedragen die gemeenten niet kunnen opbrengen.

Begin ’21 bespreekt het Vlaams parlement het Instrumentendecreet. Het moet de bouwshift helpen realiseren. De VVSG maakt zich grote zorgen over de voorgenomen wijziging van de berekening van de planschade. Ze zetelt daarom mee in een taskforce die de Vlaamse regering hierover moet adviseren.

_MG_5885.jpg

Afvalbeleid

1850

ton matrassen

worden selectief ingezameld

wetende dat 1 matras ongeveer 15,9 kg weegt, komen we uit op

116.352

matrassen

fc_20200410_pluktuin_0198.jpg

Lokaal voedselbeleid

151

lokale besturen

werken aan lokaal circulair voedselbeleid in 2020-2021

400 deelnemers aan onze 7 lerende netwerken voor lokaal voedselbeleid

Economie

75

Meer dan 800 deelnemers volgen het webinar over corona & evenementen en 87 nieuwe ambtenaren krijgen een 4-daagse basisopleiding. Het aantal adviesaanvragen voor economie loopt op tot 1900, 2,5 keer zoveel als vóór corona.

uitgebreide updates

met toelichting van (steun-)maatregelen betreffende corona

180809genk09.jpg
Economie

Woonbeleid / VVSG-woondag

deelnemers

359

voor digitale VVSG-woondag

verdeeld over 17 sessies

145

voor fysieke VVSG-woondag met 2 x 7 werkbezoeken.

deelnemers

Woonbeleid

Duurzaam & internationaal

117

Duurzame Gemeente

gemeenten

doen mee aan de week van de

Ze hangen de SDG-vlag uit aan hun gemeentehuis en zetten lokale duurzame helden een week lang in de kijker.

Ambtenaren en mandatarissen uit 60 verschillende gemeenten nemen deel aan vorming in het kader van de SDG-academie.

6.708.651,67

euro

kent de federale overheid de VVSG toe om de komende 5 jaar te werken aan gemeentelijke internationale samenwerking en de lokale vertaling van de SDG’s.

opvang in de kerk kennisnetwerk.jpg

Herbestemming kerken

27

haalbaarheidsonderzoeken voor een her- of nevenbestemming van een parochiekerk worden dankzij het Projectbureau herbestemming Kerken gestart, begeleid en gefinaliseerd. In minstens 3 dossiers is er sprake van toparchitectuur.

In alle dossiers werden oplossingen gevonden om een intenser gebruik van het kerkgebouw voor andere functies mogelijk te maken. Nu sluit het Projectbureau voorlopig zijn deuren.

Duuzaam en internationaal
Herbestemming kerken

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page