top of page

Zorg

2

themababbels 

en een inspiratiebundel ‘Vissen in een lege vijver’ + enkele artikels in Lokaal ondersteunen lokale besturen in hun zoektocht naar zorgpersoneel.

De VVSG besluit extra middelen in te zetten voor een tijdelijke kracht die in 2022 de zorgvoorzieningen van lokale besturen ondersteunt bij het behouden en aantrekken van personeel.

Boodschappenbezorging ouderen

Ouderenzorg

26

edities vernieuwde

Senior-Snel

in minder dan een jaar tijd is het aantal inschrijvingen verdubbeld tot 662

Er draaien 23 ondersteuningspunten en lerende netwerken voor verantwoordelijken van groepen van assistentiewoningen, centra voor dagverzorging en woonzorgcentra, en er is een tweedaagse voor beginnende directeurs.

20

themababbels met

1070 deelnemers

Gezondheid en welzijn

60

met zoveel lokale besturen gaat de VVSG in dialoog over de vaccinatiestrategie

200902kortemark07.jpg

Thuiszorg

_W1A1635.jpg

150

lokale besturen nemen deel aan

samenwerkingsverbanden

voor de thuiszorg

ledenadviezen

1925

85

digitale

ondersteuningsmomenten

Kinderopvang

180607IBO_brakel12_edited.jpg

96%

van de gemeenten die vandaag kinderopvang organiseren, heeft problemen om kinderbegeleiders te vinden en te houden. De VVSG formuleert 9 voorstellen om het tij te keren.

41 gemeenten krijgen vanaf september van Vlaanderen een extra budget van 5,9 miljoen op jaarbasis om het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten te realiseren, boven op het huidige budget van 89 miljoen. De VVSG blijft ijveren voor een financieel groeipad.

Corona speelt weer lelijk op. Op 6 april bijvoorbeeld komt minder dan de helft van de ingeschreven kinderen naar de opvang. De VVSG zet zich in voor een aangepaste compensatieregeling.

Radicalisering en polarisering

De VVSG heeft er mee voor gezorgd dat het decreet LIVC R ook een juridische basis vormt voor gemeenten om persoonsgegevens te verwerken, waardoor de begeleiding en opvolging van individuen beter kan verlopen. De VVSG publiceert een eenvoudig te hanteren vraag-en-antwoordfiche LIVC R en een uitgebreid draaiboek LIVC R.

Vrije tijd

138

Met zoveel deelnemers was ‘Vrije tijd na corona: burgers, verenigingen en lokale besturen maken het samen waar’ een schot in de roos. Maud Van Hauwaert schreef er speciaal een lentegedicht voor.

Diverscity

423

gratis vormingen bij lokale besturen

via de verschillende vormingsfondsen

88

medewerkers zijn een kwalificerend opleidingstraject tot begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang of verzorgende/zorgkundige gestart tijdens de arbeidstijd met behoud van loon

Vrouw geeft workshop

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

Mens

Sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie, vrije tijd, armoede, ouderen- en thuiszorg, kinderopvang, gezondheid, inburgering…, allemaal beleidsthema’s waarvoor de VVSG ondersteuning biedt en expertise opbouwt en ter beschikking stelt. Er wordt lokaal een pak werk verricht dat niet altijd in cijfers te vatten is.

Scroll_down_rood.png

of scroll verder

Gezondheid en welzin
Radicalisering en polariseing
Zorg
Thuiszorg
Kinderopvang
Diverscity
Ouderenzorg
Vrije tijd
bottom of page