top of page

VVSG in cijfers

Hoewel corona nog hevig woedt, organiseert de VVSG meer kennisdelingsinitiatieven dan ooit, online én fysiek.

of scroll verder

Academie: VVSG Ronde van Vlaanderen

meer dan

1000

enthousiaste politici en personeelsleden uit 249 lokale besturen nemen in mei en juni deel aan een digitale Ronde van Vlaanderen. Per provincie loopt er één week lang een mix van ontmoeting en sterke inhoudelijke sessies over actuele thema's. Kortrijk, Haaltert, Aartselaar, Tienen en Sint-Truiden fungeerden als gaststad of gastgemeente voor de openingssessie.

Academie

Medewerkers lokale besturen

202.834*

134.080

28.655

18.247

3761

8676

gemeenten & OCMW's**

gemeentelijk onderwijs

politiezone's

beroepsmedewerkers hulpverleningszone's 

210510beveren12.jpg

vrijwilligers hulpverleningszone's 

* cijfers vierde kwartaal 2020

** inclusief AGB's en OCMW-verenigingen

Medewerkers lokale besturen

Werking VVSG

18699

geregistreerde adviesvragen van leden

65

vvsg werkgroepen

220

externe commissies

6

bestuurlijke commissies met ca. 100 lokale mandatarissen

190328madou02.jpg
Werking VVSG

Lof van deelnemers

Collegagroep Raadsvoorzitters

Het voorzittersoverleg was heel leerrijk voor mij. Net zoals bij de opleiding integriteit toen we met een paar voorzitters deelnamen. Ervaringen uitwisselen is de beste leerschool, volgens mij.

Het was heel leerrijk, smaakte naar meer... Het zou heel fijn zijn als we als groep voorzitters bijeen zouden kunnen blijven komen om elkaar raad te vragen bij specifieke problemen of vragen...

Pol & Integriteit voor Voorzitters

Pol & Integriteit voor Voorzitters van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD

Mensen die voor de eerste keer een mandaat opnemen, zouden het als een verplichting moeten zien om een dergelijke opleiding te volgen.

Lof deelnemers
Lezersstatistieken Lokaal digitaal

Statistieken pers en sociale media

29.793

volgers op de VVSG-socialemediakanalen

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

6.126

9.815

13.852

870

verschijningen in de nationale media

Statistieken pers en sociale media

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page