top of page

Belangenbehartiger

We vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van lokale besturen in tal van strategische beleidsdossiers.

Kennisdeler

We ondersteunen en versterken lokale besturen met advies, vormingen, publicaties, communicatie, …

Netwerkbouwer

We brengen lokale besturen en hun partners samen en zorgen voor een kruisbestuiving van kennis en goede praktijken.

4395

aangemelde

adviesvragen

De VVSG is de werkgeversfederatie van de lokale besturen, goed voor meer dan 110.000 werknemers (VTE).
 

Maar ze is ook de steunpilaar en belangenverdediger van de lokale besturen – inclusief politiezones – op alle mogelijke domeinen van hun werking en organisatie.

Sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie, vrije tijd, armoede, ouderen- en thuiszorg, kinderopvang, gezondheid, inburgering…, allemaal beleidsthema’s waarvoor de VVSG ondersteuning biedt en expertise opbouwt en ter beschikking stelt. Er wordt lokaal een pak werk verricht dat niet altijd in cijfers te vatten is.

688

deelnemers

digitale infomomenten

thuiszorg

Omgeving is in feite doorslaggevend voor alles en iedereen: natuur en milieu, wonen en bouwen, ondernemen en mobiliteit. Denk aan thema’s als ruimtelijke ordening, maar ook klimaat-, afval-, fiets- en handelsbeleid.

293

besturen ondertekenden

Lokaal Klimaat Pact

Hoewel corona nog hevig woedt, organiseert de VVSG meer kennisdelingsinitiatieven dan ooit, online én fysiek.

Bestuur

En er is meer...

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

bottom of page